ประวัติและตราสัญลักษณ์
  ข้อมูลสภาพทั่วไป
  ลักษณะที่ตั้ง
  ลักษณะสังคม
  ลักษณะเศรษฐกิจ
  ลักษณะทรัพยากร
  ลักษณะโครงสร้างพื้นฐาน
  ข้อมูลหมู่บ้าน
  ผลิตภัณฑ์หมู่บ้าน
  สถานที่สำคัญ
  รวมภาพ อบต.
  โครงสร้างการบริหาร
  คณะผู้บริหาร
  สมาชิกสภา
  หัวหน้าส่วนราชการ
  เจ้าหน้าที่สำนักปลัด
  เจ้าหน้าที่กองคลัง
  เจ้าหน้าที่กองช่าง
  เจ้าหน้าที่กองสาธารณสุข
   และสิ่งแวดล้อม
  ผลงาน อบต.
  รายรับรายจ่าย
  สำนักปลัด
  กองคลัง
  กองช่าง
  กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
  ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
  อำนาจหน้าที่
  ลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน
  ศูนย์ข้อมูลข่าวสารอบต.ลำไทร
  ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ร้องเรียนอบต.ลำไทร
  ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนคุ้มครองผู้บริโภค
 
  พ.ร.บ./พ.ร.ก.
  กฎกระทรวงและระเบียบ
  คำสั่ง อบต.
 
 
 
 
 
 

     
 

ประชาคมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในการจัดตั้งบริษัท วังน้อย การช่าง

อบต.ลำไทร  ร่วมกับ  อำเภอวังน้อย  บริษัทวังน้อย  การช่าง  จัดประชุมประชาคมเพื่อขอทราบความคิดเห็นของประชาชนหมู่ที่ 1  ตำบลลำไทร  ในการจัดตั้งบริษัทวังน้อย  การช่าง  เมื่อวันที่  10  กรกฎาคม  2556  ณ  ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลลำไทร

 
     
    หน้าแรก | ผลงาน อบต. | สถานที่สำคัญ | กระดานกระทู้ | ติดต่อ อบต. | แผนผังเว็บไซต์  
  การแสดงผลหน้าเว็บไซต์จะสมบูรณ์ที่สุดสำหรับ  Internet Explorer 8 © สงวนลิขสิทธิ์ ๒๕๕๓ โดย Dungbhumi