องค์การบริหารส่วนตำบลลำไทร อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
  • 1.)
    ใบแจ้งหนี้ค่าขยะ
  • 2.)
    สลิปการโอน
    โอนเข้า : หากต้องการชำระเงินกรุณาติดต่อ อบต.ลำไทร
    กองคลัง : 035-257-074