องค์การบริหารส่วนตำบลลำไทร อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
  • 1.)
    ภ.ด.ส.๖ (หนังสือแจ้งการประเมินภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างประจำปี ที่ท่านได้รับจาก อบต.ลำไทร)
  • 2.)
    สลิปการโอน
    โอนเข้า : หากต้องการชำระเงินกรุณาติดต่อ อบต.ลำไทร
    กองคลัง : 035-257-074